ZDRAVIE

www.543628.com

Home | Zdravé bývanie | zdravie | jedlo | Matka a dieťa | štýl |
| | Zdravé bývanie >  | zdravie |

zdravie

Ako vypočítať citlivosť a špecifickosť

Citlivosť a špecifickosť sa používajú na stanovenie účinnosti testu, a to najmä lekárske testy v diagnostike ochorení. Citlivosť ukazuje schopnosť testu správne diagnostikovať pacientov s ochorením. Špecificita určuje skúšobné schopnosť určiť pacientov, ktorí nemajú ochorenie, alebo sú bez choroby. Ostatné štatistické miery bežne používané v medicíne s citlivosťou a špecifickosťou sú pozitívne a negatívne prediktívne hodnoty. Pozitívna prediktívna hodnota je pravdepodobnosť, že pozitívny test je presný, zatiaľ čo negatívna prediktívna hodnota je pravdepodobnosť, že negatívny výsledok je správny a pacient nemá chorobu. Veci, ktoré budete potrebovať
Kalkulačka
Zobraziť ďalšie inštrukcie
Citlivosť Výpočet
1

určiť skutočné pozitívne, to znamená, že pacient má chorobu a test pozitívny. Určte falošne negatívny, pacient má chorobu, ale test je negatívny
2

Pridať skutočné klady a zápory falošné dohromady .. Rozdeľte skutočné pozitív tohto výsledku.
3

Popíšte hodnotu v percentách. Výsledkom 75 percent predpokladá, že 75 percent s pozitívnym testom má chorobu, zatiaľ čo 25 percent s negatívnym výsledkom testu bude tiež mať chorobu, a test má misdiagnosed je.
Špecifickosť Výpočet

4

Určte skutočné negatívy: pacient nemá chorobu a výsledok testu bol správne negatívny. Určite falošných poplachov: Pacient má pozitívny test, ale nemá túto chorobu
5

Pridať skutočnej negatívov a pozitívov falošné dohromady .. Rozdeľte skutočné negatívy sa tohto výsledku dať špecifickosť testu
6

Popíšte odpoveď ako percentuálny podiel;. Hodnotu 75 percent správne určí, že 75 percent pacientov s negatívnym výsledkom nie má chorobu, zatiaľ čo 25 percent pacientov s negatívnym výsledkom skutočne majú chorobu.

Zdravé vedomostijaja - Spoločné ochorenia - Skupina zdravých ľudí - Krása a zdravie - Zdravé riešenie

Zdravé bývanie © www.543628.com